logo

Aktivitéiten

Am Hierscht hu mer Viiz gemach

Beweegungs- an Ernährungswochen

A lass....

Ee bëssen Beweegung deet ons gut. Dofir starten mir all Moies mat ee bëssen Sport, spazéieren oder danzen...

An der frëscher Loft, tanke mer nach ee bësse Sauerstoff, an mir sinn fit a monter fir an der Schoul ze schaffen.

Fir an de Pausen passe mir ee bëssen op, waat mir iessen. Mir wëlle jo Energie tanken fir de Rescht vum Daag weiderhin gut ze schaffen an net ze midd ze ginn.

Dofir eng Vollkornschmier mat ee bësse Kéis, ee gutt Stéckt Uebst oder frëscht Geméis a mir packen déi aaner Stonnen an der Schoul nach ganz relax.

Daat brenge mir mat an d'Paus

Moies fréi wore mer schon aktiv

Sou gesait dann ons "Pausenfrühstück" aus waat mir zesummen an der Schoul virbereed hunn. *mmmmmmmhhhhh*

©2021 Cycle 2 - Schoul Rued-Syr • Terms of usePrivacy policyCookie SettingsContact
Diese Webseite wurde mit dem oli.lu School Web Manager erstellt.
oli.lu School Web Manager Logo
spacer